नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानमा मन्त्रालयको आव्हान