Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Reports

S.N Title
1 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, 2071/072 Download
2 सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन 2073 Download
3 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 2016 Download
4 कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,2073 Download
5 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्यय Download
6 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन Download
7 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन 2070 Download
8 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. 2070 / 071 ) Download
9 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. 2071 / 072 ) Download
10 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. 2072 / 073 ) Download
11 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन 2074 Download
12 समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन Download
13 मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन Download
14 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन Download
15 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन 2074 Download
16 “महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन Download
17 REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM Download
18 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन 2075 Download
19 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन Download
20 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्र Download
21 CEDAW छेठौ प्रतिवेदन Download
22 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन 2074 Download
23 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. 2073 / 074 ) Download
24 महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध प्रश्न उत्तर संगालो 2075 Download
25 लैंगिक हिंसा र कानुनी प्रावधान 2075 Download
26 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. 2074 / 075 ) Download
27 RESPONSE OF THE GOVERNMENT OF NEPAL TO THE LIST OF ISSUES AND QUESTIONS IN RELATION TO THE SIXTH PER Download
28 The Sixth Periodic Report of THE GOVERNMENT OF NEPAL on Implementation of the Convention on the Elim Download
29 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :1 अंक: 1: 2076 असार Download
30 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2075/076 Download
31 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, 2076 Download
32 A Progressive Journey to Gender Equality and women's empowerment Achievements of Nepal Download
33 लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन, 2076 Download
34 आ.व. 2076/077 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Download
35 अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका 2078 Download
36 महिला विकास र लैङिक मुलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प् Download