नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

लैंगिक हिंसा विरुद्धको प्रदेशस्तरीय अभियान कार्यक्रम प्रदेश नं 3